Επικαιρότητα

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ. Επιχορήγηση και παρακράτηση από ΚΑΠ

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ΥΠΟΙΚ 2/31648/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ 3238Β/4-8-20)

Απόφαση του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ δημοσιεύθηκε την 4η Αυγούστου (ΦΕΚ 3238Β/4.8.2020).

Με αυτήν ορίζονται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, καθώς και η διαδικασία βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά των πιστώσεων για την έκτακτη επιχορήγηση των ΟΤΑ και η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων.

Στην αναλυτικώς περιγραφόμενη διαδικασία πρωταγωνιστεί η πρόβλεψη για παρακράτηση από τους ΚΑΠ Δήμων και Περιφερειών. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

«Το 60% των εισπραχθέντων ποσών επιχορήγησης, παρακρατείται ισόποσα κατά τα έτη 2022 έως και 2027 από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 259 και 260 του ν.3852/2010 πόρους που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ.

Τα εν λόγω ποσά παρακρατούνται από τους υπόχρεους ΟΤΑ, στο πλαίσιο της μηνιαίας διαδικασίας κατανομής από το Υπουργείο Εσωτερικών των αποδιδόμενων σε αυτούς Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2022, ως εξής:

– σε 48 μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( <=200.000 € ),

– σε 60 μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ ( >200.000 € ) και μέχρι τις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ ( <=600.000 € ),

– σε 72 μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης άνω των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ ( >600.000 € ).

Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, η επιστροφή του 60% της εισπραχθείσας επιχορήγησης πραγματοποιείται σε τραπεζικό λογαριασμό που καθορίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το διακανονισμό που ισχύει για τους ΟΤΑ»

Κατά τα λοιπά, η Απόφαση προβλέπει πως οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων οπότε η πληρωμή δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι και τις 30.9.2020. Τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων εντός προθεσμίας, επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή