Επικαιρότητα

Παράταση της καταβολής τους και μέχρι να εκδοθεί απόφαση από ΚΕΠΑ (μέχρι 31-10-2020)

Με το άρθρο 6 της τροπολογίας και τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», που εντάχθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο, «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις», παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας, οι προνοιακές παροχές σε χρήμα, καθώς και όλα τα εν γένει επιδόματα που χορηγούνται, λόγω αναπηρίας, από τον ΟΠΕΚΑ, εφόσον έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους η σχετική αίτηση παράτασης, λόγω λήξης της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων των ΚΕΠΑ. Η παράταση ισχύει μέχρι την έκδοση νέας και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτώβρη 2020.

Η αιτιολογική έκθεση του άρθρου 6

http://ergasianet.gr/

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 6

http://ergasianet.gr/http://ergasianet.gr/

Πηγή