Επικαιρότητα

Σχετικά με τις απολύσεις στο υπουργείο Πολιτισμού (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τους εργαζόμενους στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού, εκφράζει τη συμπαράσταση και τη συνδρομή της στις προσπάθειες που καταβάλει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων των συναδέλφων τους στο ΤΑΥΠΥΠΠΟ.

Στο πλαίσιο αυτό, ως Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ, ζητάμε από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη:

  1. Να προχωρήσει άμεσα η τακτοποίηση του προσωπικού του Ταμείου Αλληλοβοηθείας σε προσωποπαγείς θέσεις του ΥΠΠΟΑ, όπως προβλέπεται από το Νόμο 4598/2019, ειδικά μετά και τη θετική για τους εργαζόμενους απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.

  2. Να σταματήσουν οι αναστολές συμβάσεων σε εργαζόμενους του ΤΑΥΠΥΠΠΟ.

  3. Να καταβληθούν οι δύο οφειλόμενες μισθοδοσίες στους εργαζόμενους του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, όπως αυτό έχει ζητηθεί από την ΠΟΕ-ΥΠΠΟ και έχει τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ.

Πηγή