Επικαιρότητα

Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση για τα μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών

Στην οικ. 16073/287/22-04-2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1547/τ. Β΄/22-04-2020, στη σελίδα 16088, στην α΄ στήλη, στο τέλος του ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ τίθεται:

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Σημείωση: Η απόφαση αυτή αφορά στα «μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.»


Μπορείτε να διαβάσετε την ΚΥΑ 16073/287/22-04-2020, κωδικοποιημένη, όπως πλέον ισχύει, εδώ.

Πηγή