Επικαιρότητα

Δικαίωμα υπογραφής για «ατομικές διοικητικές πράξεις» στους γενικούς διευθυντές των υπουργείων

Τροπολογία με την οποία ανατίθενται οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων θα έχουν δικαίωμα υπογραφής για «ατομικές διοικητικές πράξεις» κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις». Το εν λόγω νομοσχέδιο συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Με την εν λόγω τροπολογία, οι υπουργοί θα είναι αρμόδιοι για τις κανονιστικές πράξεις που διέπουν τη διοίκηση και οι γενικοί διευθυντές, ήτοι οι ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, θα είναι αρμόδιοι για το εκτελεστικό σκέλος της διακυβέρνησης.


ΕΔΩ η τροπολογία.

Πηγή